15-17 มค 2563 ประชุมวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง “เซลล์วิทยาวินิจฉัย” ครั้งที่ 27 ณ โรงแรม Holiday inn Pattaya จังหวัด ชลบุรี