02-3548208-15 ต่อ 121

  • ภาษาไทย
  • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 498927 ครั้ง
ประชุมวิชาการ The 6th Annual Siriraj - Johns Hopkins Cytopathology Course ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ วันที่ 28 – 29 เมษายน 2559

Organized by Department of Pathology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University The Division of Cytopathology, Department of Pathology, The Johns Hopkins Hospital Baltimore USA, And The Thai Society of Cytology

Course Directors:
Professor Syed Z. Ali, M.D., F.R.C.Path, F.I.A.C. Assistant Professor Thiraphon Boonyaarunnate, M.D

Johns Hopkins Speakers

Syed Z. Ali, M.D., F.R.C.Path, F.I.A.C.
Professor of Pathology and Radiology
Director of Cytopathology
Program Director, Cytopathology Fellowship
Fausto Rodriguez,M.D.
Associate Professor of Pathology
Peter Illei, M.D.
Assistant Professor of Pathology

 

Local Speakers
Samreung Rangdaeng, M.D.
Associate Professor of Pathology President, Thai Society of Cytology Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
Wipapat Vicki Chalermwai, M.D.
Instructor of Pathology Department of Pathology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Thiraphon Boonyaarunnate, M.D.
Assistant Professor of Pathology Department of Pathology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

 

ท่านสามารถ Download ใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ ตาม link ต่อไปนี้

Download Application Form

Download Brochure

Download Course

Download เอกสารประกอบการประชุม

 

  • 23/02/2016 07:40 PM

  • ตั้งกระทู้โดย