ปฏิทินกิจกรรม


กิจกรรมวิชาการ

สำหรับสมาชิกสมาคมที่ต้องการเก็บเครดิตเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขอใบรับรองฯ

เข้าสู่ CYTOLOGY E-learning


เว็บไซต์โครงการประกันคุณภาพ

ภาพกิจกรรม

13-15 กันยายน 2566 อบรมการอ่านสไลด์ non Gynecologic Cytology