02-3548208-15 ต่อ 121

  • ภาษาไทย
  • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 561987 ครั้ง

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย(ภายในสถาบันพยาธิวิทยา)

  เลขที่ 2 ถนนพญาไท

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-3548208-15 ต่อ 121

FAX 02-3548204

email thaisociety14@gmail.com