ปฏิทินกิจกรรม

 • พฤษภาคม 17

  17-19 พฤษภาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเซลล์วิทยาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3
  ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
  -กำหนดการอบรม

 • กรกฎาคม 19

  19 -21 กรกฎาคม 2566 อบรมการอ่านสไลด์ Liquid based Cytology รอบที่ 1
  ณ ห้อง Victory 1 และ 2 โรงแรมวิกทรี บางกอก
  -ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
  -กำหนดการอบรมทั้ง 3 รอบ
  -จดหมายเชิญเข้าอบรม
  - สมัครได้ทาง Google form : -https://forms.gle/wuLUj57gocFz9ysr7

 • สิงหาคม 9

  9 -11 สิงหาคม 2566 อบรมการอ่านสไลด์ Liquid based Cytology รอบที่ 2

 • สิงหาคม 23

  23 -25 สิงหาคม 2566 อบรมการอ่านสไลด์ Liquid based Cytology รอบที่ 3

 • กันยายน 13

  13 - 15 กันยายน 2566 อบรมการอ่านสไลด์ Non Gynecologic Cytology สำหรับนักเซลล์วิทยา

  -ณ ห้อง Victory 1 และ 2 โรงแรมวิกทรี บางกอก
  -ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
  To be announced

 • กันยายน 27

  27 - 29 กันยายน 2566 อบรมการอ่านสไลด์ FNA, Liquid based และ Non Gynecologic สำหรับพยาธิแพทย์

  -ณ ห้อง Victory 1 และ 2 โรงแรมวิกทรี บางกอก
  -ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
  To be announced

 • มกราคม 24

  24 - 26 มกราคม 2567 ประชุมวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง เซลล์วิทยาวินิจฉัย ครั้งที่ 28
  (The 28th Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology)
  ณ Nimman Convention Center โรงแรมยูนิมมาน จ. เชียงใหม่
  -ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  To be announced


กิจกรรมวิชาการ

สำหรับสมาชิกสมาคมที่ต้องการเก็บเครดิตเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขอใบรับรองฯ

เข้าสู่ CYTOLOGY E-learning

สถิติผู้เข้าร่วม CYTOLOGY E-learningเว็บไซต์โครงการประกันคุณภาพ

ภาพกิจกรรม

20-22 กค 65 อบรมการอ่าน Non Gynecologic Cytology รอบที่ 1
24-26 สิงหาคม 2565 อบรมการอ่าน Non Gynecologic Cytology รอบที่ 2