02-3548208-15 ต่อ 121

  • ภาษาไทย
  • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 498964 ครั้ง
20 มค 64 เวลา 11.00-12.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom
  • ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมจะได้รับเครดิต 5 คะแนน
  • สมัครได้ทาง Google form : https://forms.gle/ELRwUcwB57NEiY3T7   ภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
  • สมาคมจะส่งลิงค์การเข้าห้องประชุมให้ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ และเมื่อทำการ log in   เพื่อเข้าระบบ Zoom ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจนเพื่อใช้ในการตรวจสอบการให้เครดิตได้อย่างถูกต้อง
  • ลิงค์เข้าห้องประชุม Meeting ID : 89514822378        Passcode : 926005
  • 16/01/2021 01:33 PM

  • ตั้งกระทู้โดย