02-3548208-15 ต่อ 121

  • ภาษาไทย
  • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 600667 ครั้ง
19 กพ 64 เวลา 13.00-17.30 น อบรมออนไลน์ Liquid based cytology ผ่านระบบ Zoom ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมจะได้รับเครดิต 4 คะแนน
  • ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมจะได้รับเครดิต 4 คะแนน
  • สมัครได้ทาง Google form : https://forms.gle/KJNvLFxhaZjSgGgY8    ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
  • สมาคมจะส่งลิงค์การเข้าห้องประชุมให้ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ และเมื่อทำการ log in   เพื่อเข้าระบบ Zoom ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจนเพื่อใช้ในการตรวจสอบการให้เครดิตได้อย่างถูกต้อง
  • ลิงค์เข้าห้องประชุม Meeting ID : 870 6682 6418        Passcode : 452786
  • 18/02/2021 10:05 AM

  • ตั้งกระทู้โดย